Warsztat Terapii Zajęciowej przy SWONI

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu oferuje 20 miejsc rehabilitacji dla osób umiarkowanie i głęboko upośledzonych umysłowo oraz chorych psychicznie. Stworzyliśmy dla naszych podopiecznych bardzo dobre warunki ogólnego rozwoju, rehabilitacji społecznej i przysposabiającej do wykonywania prostych czynności zawodowych. Rehabilitacja prowadzona jest w ośmiu pracowniach  pod opieką pedagogów. Nasi najgłębiej upośledzeni uczestnicy objęci są specjalnym programem wspomagającym ich rozwój ogólny i przystosowanie do otoczenia. Oferujemy naszym podopiecznym dobrze wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny i materiały do terapii pracownie, a wykwalifikowana kadra terapeutów zapewnia optymalne warunki rehabilitacji i rozwoju.

W Pracowni życia codziennego uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych w tym higieny osobistej, uczą się przygotowywania posiłków i wykonywania prac porządkowych.

W Pracowni usprawniania fizycznego odbywają się zajęcia w zakresie kształtowania sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, korekcji wad postawy, regulowania czynności układu oddechowego, nabywania umiejętności rekreacyjno-sportowych.

W Pracowni tkaniny odbywają się zajęcia w formie szydełkowania, robót na drutach, tkania, szycia ręcznego i maszynowego, haftowania, naszywania aplikacji w zakresie kształtowania cech pracy, organizacji pracy, organizacji stanowiska roboczego, użytkowania materiałów, narzędzi i urządzeń celem wyposażenia w podstawowe pojęcia i umiejętności w temacie tkaniny.

W Pracowni muzycznej uczestnicy uczą się śpiewać, ćwiczą intonację głosu, kształtują poczucie rytmu, a słuchając muzyki poznają jej różne kierunki i style.

W Pracowni terapii indywidualnej odbywają się zajęcia w zakresie rozwijania wiedzy ogólnej, mowy czynnej i biernej, komunikacji pozawerbalnej, logicznego myślenia, percepcji słuchowej i sprawności manualnej celem lepszego przystosowania do otoczenia.

W Pracowni artystycznej uczestnicy malują na szkle, wykonują mozaiki, witraże, świeczniki, pudełeczka na drobiazgi i zdobią przedmioty codziennego użytku w zakresie przygotowania projektu, wzorów i szablonów, przygotowania materiału do pracy ( szkła i metalu ) , cięcia, formowania i modelowania, szlifowania i klejenia, uczą się rękodzieła.

W Pracowni plastycznej uczestnicy wykonują prace prostymi technikami plastycznymi uczą się podstawowych wiadomości w zakresie barw, wielkości, kształtu i proporcji, prowadzą kronikę i dokumentację fotograficzną.

W Pracowni  majsterkowania uczestnicy uczą się posługiwania prostymi narzędziami, wykonywania drobnych napraw i konserwacji sprzętu.

W Pracowni ogrodniczej uczestnicy realizują zadania w zakresie uprawy roślin doniczkowych i balkonowych, poznają warunki wzrostu roślin, sposoby rozmnażania i ochrony przed szkodnikami, nabywają umiejętności przycinania, formowania i zimowania kwiatów, robią zakupy w sklepie ogrodniczym.