Pracownie

 

 

Uczestnikami warsztatu są osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy, mające w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.00. W razie potrzeby czas pobytu w placówce może być wydłużony do godz 15,30.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika w niżej opisanych pracowniach.

W pracowni życia codziennego realizowane są różnorakie zajęcia:

 • Zajęcia kulinarne prowadzone są w kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. W czasie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw: zup, sałatek, deserów, ciast. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Poznają wartości odżywcze warzyw i owoców a także zasady zdrowego żywienia. Zajęcia te uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kształtują cechy pracy oraz rozwijają zainteresowania;

 • Organizowanie imprez okolicznościowych (urodziny, imieniny, Wigilia, Wielkanoc, pikniki, itp.), które są w całości przygotowywane przez uczestników, począwszy od wyboru przepisów i ustalenia menu, poprzez sporządzenie listy i samodzielne zakupy, przyrządzenie posiłków, aż do dekoracji sali i stołów oraz obsługę kelnerską imprezy oraz ewentualne przygotowanie programu artystycznego oraz gier i zabaw;

 • Rozwijanie umiejętności czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej: uczenie, usprawnianie i doskonalenie takich czynności jak: ubieranie i rozbieranie się, higiena osobista;

 • Gry i zabawy (świetlicowe, ruchowe, zajęcia tematyczne, filmoterapia) – których celem jest min.: poprawa sprawności fizycznej i psychicznej, rozwijanie orientacji, pomysłowości, uzupełnianie wiadomości oraz umiejętności podejmowania decyzji, wprowadzają poczucie sprawiedliwości, podporządkowanie i poznawanie zasad.

W pracowni muzycznej prowadzone są zajęcia z zakresu uwrażliwiania na wartości estetyczne związane ze światem muzyki poprzez śpiewanie piosenek, zajęcia rytmiczne, słuchanie muzyki, zabawy muzyczne.

Środkiem oddziaływania terapeutycznego jest tu muzyka (muzykoterapia). Muzyka pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na kojarzenie. Ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie, pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Muzykoterapia wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka, poprawia poczucie własnej wartości, powoduje wzrost samoakceptacji, redukuje stres i niepokój oraz zachęca do wyrażania uczuć w formie werbalnej jak i niewerbalnej.

W pracowni majsterkowania organizowane są zajęcia z zakresu:

 • Czynności gospodarczo – porządkowych, majsterkowania;

 • Użytkowania narzędzi i urządzeń, ich przygotowania, bezpiecznego użytkowania i zabezpieczenia po pracy;

 • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, używania i stosowania odzieży ochronnej, maseczek, rękawic, kształtowania cech pracy, rozwijania zainteresowań.

Uczestnicy obrabiają pod okiem terapeuty kawałki drewna, szlifują je i heblują. Uczą się wbijać gwoździe, przykręcać śruby i wkręty, posługiwać się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi, młotkiem, szczypcami, piłami, nożycami, pilnikami, imadłem, oczyszczania metalu, drewna papierem ściernym, lakierowania i malowania. Rozwijają zdolności manualne. Zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu.

W pracowni plastycznej odbywają się zajęcia z zakresu:

 • Rysowania i malowania; wykonywania stroików i dekoracji okolicznościowych; prowadzenia kroniki i dokumentacji fotograficznej; rozwijania zainteresowań.

Zajęcia te są zazwyczaj powiązane z tematyką całodziennej pracy, z treściami środowiska społeczno-przyrodniczego. Niekiedy mają charakter swobodnej ekspresji, która daje możliwość wyobraźni, pozwalając na własną inwencję twórczą. Uczestnicy pracowni plastycznej posługują się materiałami takimi jak: farby plakatowe, farby do szkła, farby do tkanin, farby do ceramiki, kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele, bibuła, plastelina, modelina, a także materiałami naturalnymi typu szyszki, jarzębina, suszone kwiaty itp. Wykorzystują różnorodne techniki od szkicowania poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie do lepienia z gliny, masy solnej i papierowej oraz zdobnictwo. W ramach zajęć wykonują ozdoby, stroiki i kartki świąteczne.

Proponowane techniki plastyczne dostosowane są do zainteresowań i możliwości podopiecznych

Wyroby pracowni zdobią pomieszczenia WTZ, są wystawiane na kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych, a niekiedy stają się miłym upominkiem. Podopieczni poprzez obcowanie ze sztuka w sposób aktywny doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na wzrost własnej wartości, wartości pracy i umiejętności działania w grupie.

W pracowni tkaniny prowadzone są stałe zajęcia z zakresu:

 • szycie ręczne i maszynowe, prucie i zwijanie włóczki, szydełkowanie, haftowanie, aplikacje. W pracowni wykonuje się również reperacje odzieży (zszywanie dziur, naszywanie łatek, przyszywanie guzika, skracanie spodni).

Zajęcia w pracowni odbywają się w formie pracy indywidualnej, bądź w małych grupach.. Podczas zajęć w pracowni kształtuje się i utrwala następujące umiejętności: posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki), szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi), szycia maszynowego (elementy szycia i krojenie), wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych), zasady kompozycji w aplikacjach (dobór koloru i faktury tkaniny), umiejętność samodzielnej pracy, planowania pracy, radzenia sobie z trudnościami. Wszelkie robótki są doskonałym ćwiczeniem rąk. Rozwijają zdolności manualne uczestników, precyzję ruchów, uwagę oraz orientację w przestrzeni.

W pracowni artystycznej organizowane są zajęcia z zakresu:

 • Malowania farbami olejnymi na płótnie, farbami akwarelowymi i plakatowymi, pastelami suchymi i olejnymi;

 • Zdobienia przedmiotów użytkowych; przygotowanie projektu wyrobu, przygotowanie wzorów i szablonów, materiałów, stanowiska pracy.

Uczestnicy rozwijają tutaj swoje zdolności plastyczne. Zapoznają się z podstawowymi technikami malarstwa. Wykonują także prace metaloplastyki. Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, uwrażliwianie na sztukę i piękno, usprawnianie manualne, ćwiczenia koordynacji oka i ręki, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi.

W pracowni terapii indywidualnej odbywają się zajęcia w zakresie rozwijania wiedzy ogólnej, mowy czynnej i biernej, komunikacji pozawerbalnej, logicznego myślenia, percepcji słuchowej i sprawności manualnej celem lepszego przystosowania uczestników do otoczenia.

Zajęcia w pracowni obejmują:

 • Indywidualną terapię pedagogiczną ;

 • rozwijanie wiedzy ogólnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, logicznego myślenia, sprawności manualnej;

 • Trening umiejętności interpersonalnych.

W pracowni usprawniania fizycznego organizowane są zajęcia z zakresu::

 • Kształtowania sprawności kondycyjnej, w tym: siły, wytrzymałości, skoczności, regulowania czynności układu oddechowego, kształtowania sprawności koordynacyjnej

 • Działalności rekreacyjno – sportowej;

 • Utrwalanie nawyku higieny osobistej i zasad BHP na zajęciach fizycznych.

Uczestnicy WTZ biorą również udział w zajęciach organizowanych na sali rehabilitacyjnej, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych. Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej są rowery treningowe, steper, materace, drabinki, bieżnia, wiosła, trenażer.

 Pracownia rehabilitacji społecznej obejmuje swym zakresem:

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i korzystania z miejsc użyteczności publicznej w mieście np. poczta, punkty usługowe, bank, itp., poznanie aktywnej kultury miasta, np. wizyty w muzeach, kinie, teatrze, itp., poznanie naszego miasta i okolic w celu wzmacniania poczucia własnej wartości i przydatności społecznej.

Rehabilitacja odbywa się również poprzez:

- spacery rekreacyjne, poznawcze, tematyczne, relaksacyjne;

- udział i organizowanie imprez okolicznościowych;

- zakupu materiałów koniecznych do realizacji zajęć i funkcjonowania WTZ;

- korzystanie ze sklepu samoobsługowego, kawiarni, poczty itp.,

- udział w kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych;

- trening ekonomiczny;

- wycieczki, pikniki np.na Kalwarii Pacławskiej, Piknik Rodzinny, Grzybobranie;

- przedstawienia

- udział w konkursach plastycznych, wystawach;